(Chinhphu.vn) - Sáng 14/6, tại TP. Nha Trang, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021  họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tấn Tuân được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI - Ảnh: Báo Khánh Hòa
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 54 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa VI trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua đủ tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII đã được 100% đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V; Phan Thông, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh khóa V đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ  chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh khóa VI cũng đã quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu các trưởng ban, phó trưởng ban của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VI; bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa VI; bầu 24 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa VI.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu các chức danh của UBND tỉnh.

Theo đó, ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn bầu các Ủy viên UBND tỉnh khóa VI.

Hải Kỳ

Từ khóa: Nhân sự , UBND , nhiệm kỳ 2016-2021 , bầu cử , Khánh Hòa , kiện toàn , HĐND , Văn phòng