(Chinhphu.vn) - Ngày 20/6, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp kỳ thứ nhất, bầu nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.
Các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình báo cáo kết quả xác nhận tư cách của 61 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND tỉnh Hòa Bình đã bầu ông Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Hoàng Văn Tứ và ông Đinh Hữu Dực giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh cũng ra Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc; bầu Trưởng, Phó Ban Dân tộc, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

HĐND tỉnh Hòa Bình cũng bầu ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI.

Các ông Bùi Văn Cửu, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Văn Dũng tái cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Nhan Sinh