(Chinhphu.vn) - Chiều 14/6, BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVIII đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ để xem xét và bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ (phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Quang được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng, ý kiến của Ban Bí thư về việc nhất trí giới thiệu đồng chí Bùi Văn Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ bầu bổ sung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Khỏe, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình của BTV Tỉnh ủy về giới thiệu xem xét nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Bùi Văn Quang.

Sau phần ứng cử và đề cử, BCH Đảng bộ đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kết quả, có 53/53 đại biểu (đạt 100%) có mặt tại hội nghị nhất trí bầu đồng chí Bùi Văn Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Văn Quang; đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Bùi Văn Quang tiếp tục phát huy tốt phẩm chất chính trị, tư dưỡng rèn luyện bản thân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sát cánh cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Đồng chí Bùi Văn Quang cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Trung ương, BCH Đảng bộ tỉnh, đồng thời hứa sẽ kế thừa và phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ tỉnh đã đạt được, tiếp tục ra sức phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân; đoàn kết một lòng, sát cánh cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh để cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh, thực hiện có hiệu quả 4 khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực mũi nhọn mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định, góp phần cùng với cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra  Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy và thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với một số chức danh.

 

Từ khóa: Phú Thọ , nhân sự , Phó Bí thư , tỉnh ủy