(Chinhphu.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu đồng chí Hoàng Đăng Quang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.


Đồng chí Hoàng Đăng Quang. Ảnh Báo Quảng Bình
Chiều 22/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, 52 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa mới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đến, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu đồng chí Hoàng Đăng Quang giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. (Đồng chí Hoàng Đăng Quang sinh ngày 15/8/1961. Quê quán:  xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán. Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình).

Các đồng chí Nguyễn Hữu Hoài; Trần Công Thuật được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đinh Công Hải được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

1    Trần Hải Châu
2    Cao Văn Định
3    Đinh Công Hải
4    Nguyễn Hữu Hoài
5    Nguyễn Công Huấn
6    Nguyễn Thị Thanh Hương
7    Nguyễn Văn Man
8    Lê Văn Phúc
9    Hoàng Đăng Quang
10    Nguyễn Xuân Quang
11    Từ Hồng Sơn
12    Trần Thắng
13    Trần Công Thuật
14    Trần Văn Tuân
15    Trần Xuân Vinh


Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

1    Lê Văn Bảo
2    Nguyễn Lương Bình
3    Nguyễn Đức Cường
4    Trần Hải Châu
5    Phạm Xuân Diệu
6    Trần Đình Dinh
7    Trần Tiến Dũng
8    Hoàng Minh Đề
9    Cao Văn Định
10    Phan Văn Gòn
11    Đinh Công Hải
12    Phạm Quang Hải
13    Phạm Thị Hân
14    Đinh Quang Hiếu
15    Nguyễn Hữu Hoài
16    Nguyễn Tiến Hoàng
17    Nguyễn Công Huấn
18    Nguyễn Huệ
19    Phan Mạnh Hùng
20    Nguyễn Thị Thanh Hương
21    Lê Công Hữu
22    Trần Vũ Khiêm
23    Phan Văn Khoa
24    Nguyễn Thị Lài
25    Đoàn Ngọc Lâm
26    Nguyễn Đức Lý
27    Nguyễn Văn Man
28    Nguyễn Thị Minh
29    Phạm Văn Năm
30    Trương An Ninh
31    Lê Minh Ngân
32    Đậu Minh Ngọc
33    Đinh Quý Nhân
34    Hồ An Phong
35    Trần Phong
36    Lê Văn Phúc
37    Nguyễn Ngọc Phương
38    Hoàng Đăng Quang
39    Nguyễn Xuân Quang
40    Nguyễn Trường Sơn
41    Từ Hồng Sơn
42    Hoàng Minh Tiến
43    Trần Quốc Tuấn
44    Trần Văn Tuân
45     Nguyễn Xuân Tuyến
46    Đinh Hữu Thành
47    Trần Thắng
48    Trần Công Thuật
49    Trần Thuynh
50    Phan Văn Thường
51    Trần Xuân Vinh
52    Nguyễn Thanh Xuân

Đức Bình

Từ khóa: đại hội , đại biểu , Quảng Bình , Bí thư Tỉnh ủy