(Chinhphu.vn) - Chiều 14/10, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI ra mắt Đại hội. Ảnh VGP/Thế Phong
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải quyết liệt trong điều hành thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Nam anh hùng, tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Trước đó, 100% đại biểu Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu tổng quát “Tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa; huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước”.

 * Trước đó, sáng 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nghe báo cáo kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu bầu 56/56 (đạt 100%).

Các đồng chí: Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu 56/56 (đạt 100%); Đinh Văn Thu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015 tái đắc cử chức danh Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu 56/56 (đạt 100%).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã chính thức bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ này gồm 11 thành viên; đồng chí Trần Xuân Vinh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu bầu 56/56 (đạt 100%).

Ngay sau khi công bố kết quả bầu Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội cũng đã bầu Đoàn Đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tham dự  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 20 thành viên chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ  ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM

STT

Họ và Tên

Chức vụ,

Đơn vị công tác khóa XX

1

Võ Xuân Ca

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh

2

Phan Việt Cường

Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy

3

Lê Văn Dũng

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

4

Lê Ngọc Hải

Thượng tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

5

Nguyễn Viết Lợi

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh

6

Nguyễn Ngọc Quang

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

7

Đinh Văn Thu

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

8

Huỳnh Khánh Toàn

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

9

Nguyễn Văn Lúa

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ

10

Võ Hồng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

11

Nguyễn Thị Thu Lan

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo  Tỉnh ủy

12

Nguyễn Ngọc Truyền

Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

13

Trần Xuân Vinh

Tỉnh ủy viên, PCN Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam

14

Nguyễn Chín

Tỉnh ủy viên,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

15

Bhơriu Liếc

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, TUV, Bí thư  Huyện uỷ Tây Giang

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa mới. Ảnh VGP/Thế Phong

* Chiều 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đại hội đã thống nhất bầu 56 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngay sau đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 lần thứ nhất được triệu tập vào chiều cùng ngày, để bầu Ban Thường vụ và các chức danh: Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX và bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo chương trình Đại hội, sáng 14/10, Đại hội sẽ báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM KHÓA XXI:

STT

Họ và tên

Số phiếu

Tỉ lệ %

1

Nguyễn Văn Lúa

345

98.85 %

2

Nguyễn Ngọc Quang

345

98.85 %

3

Nguyễn Viết Lợi

344

98.57 %

4

Huỳnh Khánh Toàn

344

98.57 %

5

Chờ Rum Nhiên

343

98.28 %

6

Nguyễn Ngọc Truyền

342

97.99 %

7

Nguyễn Chín

340

97.42 %

8

Lê Ngọc Hải

340

97.42 %

9

Trần Văn Tân

340

97.42 %

10

Trần Đình Tùng

340

97.42 %

11

Võ Xuân Ca

339

97.13 %

12

Nguyễn Công Dũng

338

96.85 %

13

Lê Trí Thanh

338

96.85 %

14

Lê Văn Dũng

337

96.56 %

15

Phan Việt Cường

336

96.28 %

16

Võ Hồng

336

96.28 %

17

Nguyễn Văn Khánh

336

96.28 %

18

Trần Xuân Vinh

336

96.28 %

19

Nguyễn Quang Dũng

335

95.99 %

20

Lê Tấn Trung

335

95.99 %

21

Đinh Văn Thu

334

95.7 %

22

Thái Bình

333

95.42 %

23

Văn Ngọc Quế

333

95.42 %

24

Nguyễn Văn Hai

332

95.13 %

25

Nguyễn Tri Ấn

330

94.56 %

26

Huỳnh Tấn Đức

329

94.27 %

27

Đặng Phong

327

93.7 %

28

Hồ Quang Bửu

326

93.41 %

29

Lê Văn Thanh

325

93.12 %

30

Huỳnh Sông Thu

324

92.84 %

31

Đỗ Tài

323

92.55 %

32

Lê Thân

322

92.26 %

33

Nguyễn Mạnh Hà

321

91.98 %

34

Nguyễn Thị Thu Lan

320

91.69 %

35

Phan Văn Chín

319

91.4 %

36

Nguyễn Hồng Quang

319

91.4 %

37

Huỳnh Tấn Triều

319

91.4 %

38

Trần Ánh

314

89.97 %

39

Đặng Văn Chương

314

89.97 %

40

Huỳnh Thị Thuỳ Dung

314

89.97 %

41

Bh'riu Liếc

313

89.68 %

42

Phan Xuân Quang

312

89.4 %

43

Trương Thị Lộc

311

89.11 %

44

Phan Công Vỹ

310

88.83 %

45

Vũ Văn Thẩm

303

86.82 %

46

Phan Thái Bình

302

86.53 %

47

Lê Văn Nhi

293

83.95 %

48

Nguyễn Quang Thử

286

81.95 %

49

Phạm Văn Đốc

285

81.66 %

50

Trần Vũ Công

253

72.49 %

51

Lê Phước Hoài Bảo

230

65.9 %

52

Nguyễn Hữu Sáng

229

65.62 %

53

Mai Văn Tư

226

64.76 %

54

Nguyễn Hoàng Minh

213

61.03 %

55

Lê Thị Thuỷ

200

57.31 %

56

Nguyễn Quang Khánh

195

55.87 %

Thế Phong

Từ khóa: đại hội , đại biểu , Quảng Nam , Ban Chấp hành , Bí thư Tỉnh ủy ,