(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 92 đại biểu ứng cử.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử r​ất cao, chiếm 99,81%; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh, tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh được ấn định là 7 người, kết quả có 7 người trúng cử. Có 04 đại biểu nữ và 01 đại biểu trẻ; 03 đại biểu có trình độ trên Đại học; 02 đại biểu thuộc cơ quan Đảng, 03 đại biểu công tác trong cơ quan chính quyền; 02 đại biểu thuộc tổ chức Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, có 55 người trúng cử trong tổng số 92 đại biểu ứng cử. Trong đó, có 12 đại biểu thuộc cơ quan Đảng; 24 đại biểu thuộc chính quyền; 06 đại biểu thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên; các đại biểu còn lại thuộc các cơ quan quân sự, công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án và cơ quan đơn vị khác.

1. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1

- Ông Đỗ Thiết Khiêm

- Ông Võ Văn Hào

- Bà Lê Na

2. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

- Ông Nguyễn Minh Tài

- Bà Nguyễn Hoàng Hà

- Ông Trần Hòa

3. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3

- Ông Hồ Ngọc Thịnh

- Ông Dương Văn Tô

4. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4

- Ông Hoàng Anh Ngọc

- Ông Tôn Long Hiếu

5. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5

- Bà Phạm Thị Hương

- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân

6. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6

- Ông Nguyễn Ngọc Thái

- Ông Lê Hồng Vinh

- Bà Hà Thị Anh Thư

7. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7

- Bà Đinh Thị Thanh Hường

- Ông Đỗ Văn Cường

- Ông Đặng Minh Thảo

8. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8

- Ông Đinh Quang Ven

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

9. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9

- Ông Lê Viết Chữ

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng

- Bà Trương Thị Mỹ Trang

10. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10

- Ông Nguyễn Tăng Bính

- Ông Võ Thái Nguyên

- Ông Trần Hoàng Tuấn

- Ông Bùi Tá Tuân

- Ông Lê Hạnh

11. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11

- Ông Nguyễn Huỳnh (Hòa thượng Thích Hạnh Lạc)

- Ông Nguyễn Minh Đạo

- Bà Phan Đặng Nhân Ái

12 ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12

- Ông Lê Trung Thành

- Ông Huỳnh Chánh

- Ông Nguyễn Xuân Quang

13. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13

- Ông Đặng Văn Minh

- Ông Huỳnh Lòa

- Ông Trần Văn Luật

- Ông Trần Quang Tòa

14. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14

- Bà Đinh Thị Mai Sinh

- Ông Võ Phiên

15. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15

- Ông Trần Ngọc Căng

- Bà Trần Thị Kiều Hoanh

- Ông Huỳnh Văn Tố

16. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16

- Ông Phạm Thanh Tùng

 - Bà Huỳnh Thị Ánh Sương

- Ông Nguyễn Trung Tập

17. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17

- Ông Đinh Ngọc Vỹ 

- Bà Đinh Thị Hồng Minh 

- Ông Nguyễn Thế Nhân

18. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18

- Ông Nguyễn Thanh Trang 

- Ông Nguyễn Tấn Đức

- Ông Đoàn Dụng 

19. ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 19

- Ông Trần Em

- Ông Nguyễn Cao Phúc 

- Ông Trần Ngọc Phương

Từ khóa: bầu cử , trúng cử , danh sách đại biểu , hội đồng nhân dân , Quảng Ngãi , kết quả