(Chinhphu.vn) – Như tin đã đưa, tại Phiên họp thứ 45 (đợt 2) diễn ra vào sáng 1/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.


Sau khi nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết, các thành viên UBTVQH đã thảo luận về nội dung này trong đó bày tỏ sự nhất trí tán thành với việc cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết; nhất trí bổ sung dự thảo Nghị quyết vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV để Quốc hội xem xét theo trình tự rút gọn và thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 9.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, Cơ quan soạn thảo và Cơ quan thẩm tra đã phối hợp chặt chẽ, nhiều điểm trong Dự thảo Nghị quyết đã được quy định khá rõ; bảy tỏ tán thành với việc trình Dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9 và theo thủ tục thông qua tại 1 kỳ họp.

Nhấn mạnh, cơ chế đặc thù đối với Hà Nội là cần thiết, tuy nhiên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị cần có sự quy định linh hoạt trong nhiều lĩnh vực.

Còn Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nhận định, dự thảo Nghị quyết đã được chuẩn bị chu đáo, nhiều đề xuất trong dự thảo là những vấn đề cần thiết để tạo điều kiện cho Thành phố Hà Nội giải quyết những khó khăn, vướng mắc, trở thành thủ đô văn minh, văn hiến, xanh, sạch, đẹp. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhất trí cao với các nội dung của Dự thảo Nghị quyết và đề nghị cần sớm ban hành, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng Luật và phù hợp với thực tiễn.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên UBTVQH, kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định, UBTVQH nhất trí bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội; bổ sung nội dung này vào Kỳ họp thứ 9 và trình Quốc hội theo thủ tục rút gọn thông qua tại kỳ họp này.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm tra chính thức và trình xin ý kiến các đại biểu Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 9 này.

Nguyễn Hoàng