(Chinhphu.vn) - TPHCM đã rà soát và phân loại cụ thể đối với từng dự án đồng thời đưa ra từng giải pháp, quyết định cụ thể với từng loại dự án để có hướng xử lý.

Hiện nay, tại TPHCM còn 1.269 dự án với tổng diện tích 18.896 ha là những dự án chậm tiến độ triển khai, không khả thi, mức độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dưới 50% diện tích đất dự án hoặc trên 50% mức độ bồi thường nhưng không có khả năng triển khai tiếp dự án.

Bên cạnh đó, Thành phố có 77 dự án (diện tích 972ha) trên tổng số 479 dự án có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư có tỷ lệ bồi thường đạt dưới 50% diện tích đất của dự án. Tuy nhiên, các dự án này chủ đầu tư không có khả năng tiếp tục dự án hoặc dự án đã mất tính khả thi nên bị thu hồi.

Ngoài ra có 402 dự án, diện tích là 3.409ha, có tỷ lệ bồi thường, giải tỏa từ 50-100% diện tích đất của dự án đang được xem xét để gia hạn 1 lần nữa, đến ngày 31/12/2013.

Bên cạnh đó, những dự án có chủ trương đầu tư bằng quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê hoặc chuyển mục đích sử dụng đất với 790 dự án, diện tích 14.515ha với mục đích phát triển nhà ở, sản xuất kinh doanh, phúc lợi công cộng cũng đang trong tình trạng chậm tiến độ triển khai.

Theo ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở TNMT TPHCM, trong thời gian tới, Sở TMMT sẽ “mạnh tay” xử lý các dự án chậm tiến độ phát sinh mới. Đến cuối năm 2013, các dự án có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư được gia hạn nếu không thực hiện đúng nội dung, thời gian được gia hạn, sẽ bị chấm dứt hiệu lực và thu hồi dự án.

Thanh Thủy