(Chinhphu.vn) - Sáng 24/10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI đã tiến hành kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới, nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Thiện và chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trường Lưu.

Đồng thời bầu ông Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu 49/52 đại biểu HĐND tỉnh đạt 94% (đạt 49/49 đại biểu có mặt).

Ông Đinh Khắc Đính, sinh ngày 12/4/1966, quê quán: xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Dân vận Trung ương đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu 49/52 đại biểu HĐND tỉnh đạt 94% (đạt 49/49 đại biểu có mặt). 

Thế Phong