(Chinhphu.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự Hội đồng nhân dân (HĐND) 4 tỉnh: Bắc Kạn, Nam Định, Tuyên Quang, Hải Dương.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 5/3/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 18/3/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Tuyên Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 22/3/2021 và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Triệu Kinh Long kể từ ngày 22/3/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu  ông Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kể từ ngày 10/3/2021 và phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Nguyễn Thanh Mai kể từ ngày 10/3/2021.

Vũ Phương Nhi