(Chinhphu.vn) - Ngày 17/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Đà Nẵng tuyên dương 8 tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Lưu Hương

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt, các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05, từng bước tạo ra nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong đời sống cán bộ đảng viên, góp phần thiết thực trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu mạnh, an bình, văn minh, hiện đại.

UBND TP. Đà Nẵng cũng ban hành Chỉ thị số 14 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong tình hình mới.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc cũng xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị, nhất là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, thông qua gương người thật, việc thật để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân. 

Tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân, chống bệnh thành tích; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; tránh thực hiện một cách chung chung, hình thức, khẩu hiệu suông. 

Nhiều cách làm mới, thiết thực đã xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn Thành phố. Nhiều mô hình có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia ở các địa phương, như: Giảm lời nói, tăng hành động; giảm lý do, tăng biện pháp; giảm phàn nàn, tăng nhiệt huyết…, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và thiết thực, góp phần tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, ngăn chặn những biểu hiện tự diễn biển, tự chuyển hóa trong cản bộ, đảng viên. 

Công tác tuyên truyền về Di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong Di chúc được thực hiện thường xuyên, qua đó nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của Di chúc, tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

“Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay để kịp thời biểu dương, động viên. Đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết.

Dịp này Đà Nẵng cũng tuyên dương, khen thưởng 8 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2019.

Lưu Hương