(Chinhphu.vn) - Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và Hội nghị sơ kết 3 năm thực Chỉ thị 05-CT⁄TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Vinataba trao tặng Cờ lưu niệm cho các đội tham gia cuộc thi 
Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vinataba Trần Thị Hoàng Mai cho biết: Trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được Đảng bộ Vinataba và các cơ sở đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc, chủ động, vận dụng sáng tạo và thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Đảng bộ Vinataba và các cơ sở đảng trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập và làm theo.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các đợt học tập, quán triệt Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy đảng trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị 05 tới từng chi bộ, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung cam kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và chức trách nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời tổ chức đảng và đảng viên; tích cực phòng ngừa và sớm phát hiện, khắc phục những khuyết điểm tồn tại, thể hiện tính kỷ luật nghiêm minh, không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật đảng. Trong 3 năm qua, không phát hiện tình trạng tham nhũng, tiêu cực, không có những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo tại Tổng công ty và các đơn vị.

Học tập và làm theo Bác, trong điều kiện sản xuất, kinh doanh (SXKD) còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Tổng công ty thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển SXKD, bảo toàn vốn. Hầu hết các chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty qua 3 năm đều đạt tiến độ kế hoạch và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Tổng công ty chủ động và tích cực thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cân đối vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, phối kết hợp với các cơ quan liên quan trong việc chống buôn lậu thuốc lá; hoàn thành cơ bản công tác cổ phần hóa Tổng công ty tại các doanh nghiệp ngoài ngành SXKD chính.

Chủ động, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo nhanh và bền vững; Đời sống và chế độ chính sách người lao động được quan tâm với mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Đảng ủy Vinataba đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Ba năm qua đã phát động, triển khai 7 phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Riêng phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, thay thế sử dụng hàng nhập khẩu… Tổng số sáng kiến và giá trị làm lợi toàn Tổng công ty từ 2016-2018 là 489 sáng kiến, giá trị làm lợi 43,2 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Vinataba lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Tổng công ty và các đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với tình hình của Tổng công ty và các đơn vị sau tái cơ cấu. Thực hiện tốt việc hợp nhất các ban tham mưu của Đảng với các phòng ban chuyên môn; chỉ đạo cấp ủy chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua việc học tập, nghiên cứu các tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Di chúc Hồ Chí Minh” trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Toàn Đảng bộ Tổng công ty có 22/22 (đạt 100%) tổ chức cơ sở đảng đạt tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Bà Trần Thị Hoàng Mai đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tham nhũng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ và quá trình rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và đảng viên. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã khen thưởng 19 tập thể và 17 cá nhân trong toàn Đảng bộ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Thái Hòa