(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Huy (capricorn_42b3@...) là công chức, công tác được 2 năm (trong đó có 1 năm tập sự) tại một tỉnh. Nay ông tham gia thi tuyển công chức tại tỉnh khác và đã trúng tuyển. Vậy ông Huy có phải thực hiện lại chế độ tập sự tại cơ quan mới không?

Ông Huy muốn được biết nếu phải thực hiện chế độ tập sự, ông sẽ được hưởng 100% hay 85% hệ số lương 2,34? Khi xét nâng lương theo thời hạn ông có được tính 2 năm là công chức tại cơ quan cũ không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội giải đáp thắc mắc của ông Huy như sau:

Chế độ tập sự của người được tuyển dụng vào công chức áp dụng theo quy định tại Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Theo đó, người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Nội dung tập sự gồm: Nắm vững quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng; Trao dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng; Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Thời gian tập sự được quy định là 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 6 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 20, Nghị định 24/2010/NĐ-CP và được hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1 Điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ thì người được tuyển dụng vào công chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng.

Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương

Tại Điểm a, Khoản 1 Điều 11 Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc khi được tuyển dụng như sau:  Đối với người được tuyển dụng đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định, được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc, chuyển công tác.

Theo hướng dẫn tại Điểm a, Mục 5 Phần III Thông tư số 79/2005/TT-BNV trường hợp chuyển ngạch, được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương), thì chuyển ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) sang ngạch mới được bổ nhiệm.

Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Huy đang là công chức tại một tỉnh, công tác được 2 năm (trong đó có 1 năm tập sự) . Ông đã tham gia thi tuyển công chức tại tỉnh khác và trúng tuyển. Được tỉnh đầu tiên khi công tác đồng ý cho thôi việc, chốt sổ BHXH để chuyển đến nơi làm việc mới.

Nếu ông Huy đã tham gia BHXH bắt buộc từ đủ một năm trở lên tại tỉnh đầu tiên khi công tác thì khi được tỉnh mới tuyển dụng vào công chức được miễn thực hiện chế độ tập sự và được hưởng ngay 100% tiền lương.

Nếu ông Huy được tỉnh mới bổ nhiệm vào ngạch công chức mới cùng nhóm với ngạch cũ, có cùng hệ số bậc lương thì ông được chuyển ngang bậc lương đang hưởng hệ số 2,34. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lần sau được tính từ thời điểm ông hoàn thành việc tập sự, được bổ nhiệm vào ngạch công chức tại tỉnh đầu tiên ông công tác, nếu trong thời gian đó ông hoàn thành nhiệm vụ và không bị kỷ luật.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.