(Chinhphu.vn) - Ông Điều Bá Được, Phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHXH của BHXH Việt Nam đã giải đáp một số câu hỏi của bạn đọc gửi đến Cổng TTĐT Chính phủ liên quan đến đối tượng tham gia BHYT, BHXH, các trường hợp được truy nộp và bảo lưu thời gian đóng BHXH.

>> Tiếp nhận, giải đáp về BHXH đối với CBCC cấp xã

Ông Điều Bá Được - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHXH thuộc BHXH Việt Nam

Bạn đọc Trần Thị Hoa (Thanh Hóa, hoathanhhoa@yahoo.com) hỏi: Tôi mới được tuyển dụng vào làm công chức cấp xã, tôi muốn biết những CBCC cấp xã nào thì được tham gia BHXH, BHYT bắt buộc?

Ông Điều Bá Được: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc là cán bộ chuyên trách giữ chức vụ bầu cử theo nhiệm kỳ ở cấp xã gọi tắt là cán bộ xã và công chức cấp xã. Trong đó, cán bộ xã bao gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nơi chưa thành lập đảng ủy cấp xã), Thường trực đảng ủy (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng). Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Công chức cấp xã bao gồm: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã); Tài chính - Kế toán; Tư pháp - Hộ tịch; Văn hóa - Xã hội.

Trường hợp CBCC cấp xã nêu trên đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thì không phải đóng BHXH, BHYT.

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Hà (Phú Thọ, meyeucon_ngoc2008@ymail.com) thắc mắc: Nếu tôi là cán bộ không chuyên trách làm công tác truyền thanh, tuyên truyền tại UBND xã thì tôi có được tham gia BHYT, BHXH bắt buộc không?

Ông Điều Bá Được: Trường hợp của bạn đọc Nguyễn Hoàng Hà, là một trong những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, nên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, bà Hà thuộc đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 03 nêu trên.

Bạn đọc Trịnh Văn Công (Lâm Đồng, trinhhoangphuong121@yahoo.com): Tôi được biết, cán bộ xã, phường, thị trấn có thời gian đảm nhiệm chức danh khác thuộc UBND theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã đóng BHXH theo chức danh này mà chưa được hưởng trợ cấp một lần thì được tính là thời gian có đóng BHXH để tính hưởng BHXH. Tôi mong được giải thích rõ hơn về trường hợp này.

Ông Điều Bá Được: Trường hợp này có thể hướng dẫn rõ hơn như sau, cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức vụ, chức danh hưởng sinh hoạt phí và đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ (bao gồm cả thời gian được tính là thời gian đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 03) và thời gian đảm nhiệm chức danh khác có trong định biên được phê duyệt thuộc UBND hưởng sinh hoạt phí theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 09/1998/NĐ-CP nêu trên và đã đóng BHXH theo mức sinh hoạt phí của chức danh này mà chưa hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần, kể cả các trường hợp đã có quyết định nghỉ chờ giải quyết chế độ nhưng chưa gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời gian đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP nếu chưa hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần thì được cộng với thời gian đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện để hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH.

Thời gian đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP không được tính để hưởng chế độ ốm đau, thai sản, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bạn đọc Hoàng Tường (Bắc Kạn, tuong_bk1956@yahoo.com) muốn hỏi, trường hợp giữ chức danh khác thuộc UBND theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP nhưng chưa đóng BHXH thì có được truy nộp tiền đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng BHXH không. Nếu được thì mức truy nộp tính như thế nào?

Ông Điều Bá Được: Nếu ông Tường thuộc một trong những trường hợp đảm nhiệm chức danh khác thuộc UBND có trong định biên được phê duyệt và đã được hưởng sinh hoạt phí của chức danh này nhưng chưa đóng BHXH thì được truy nộp BHXH tính từ ngày 1/1/1998 đến ngày Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về CBCC xã, phường, thị trấn có hiệu lực thi hành (truy nộp đối với từng trường hợp cụ thể tính theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức danh khác có hưởng sinh hoạt phí).

Mức truy nộp bằng 15% mức sinh hoạt phí của chức danh đó theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP và được điều chỉnh tương ứng với mức tăng tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm truy nộp (trong đó cán bộ cấp xã đóng 5%, ngân sách nhà nước đóng 10%). Không thực hiện thu tiền lãi số tiền truy nộp do chưa đóng, chậm đóng.

Ban Bạn đọc