(Chinhphu.vn) - Ông Lê Minh Vũ (leminhvu@...) được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức nhưng được bố trí công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện từ tháng 2/2008 đến nay. Căn cứ vào quyết định tuyển dụng là viên chức nên lãnh đạo cơ quan không giải quyết chế độ phụ cấp công vụ cho ông.

Ông Vũ muốn được biết, theo quy định hiện hành thì ông được xác định là công chức hay viên chức? Nếu là viên chức thì ông cần làm những thủ tục gì để chuyển thành công chức?

Luật sư  Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Vũ như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này.

Những người là công chức trong cơ quan hành chính ở cấp huyện được quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định này như sau:

- Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng và người làm việc trong Văn phòng HĐND và UBND;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và người làm việc trong văn phòng UBND quận, huyện nơi thí điểm không tổ chức HĐND;

- Người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND.

Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức

Căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức quy định việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

- Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 5 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

- Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng;

Cụ thể trường hợp ông Lê Minh Vũ hiện đang công tác tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nếu sự việc đúng như ông trình bày, ông được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức nhưng được bố trí công tác trong Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Sơn từ tháng 2/2008 đến nay (không phải là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện).

Theo quy định tại Điều 2 và khoản 2, Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP thì người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, làm việc trong Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện được xác định là công chức.

Căn cứ vào điểm a, điểm b khoản 1, Điều 58 Luật Viên chức, ông Vũ cần có đơn gửi Chủ tịch UBND huyện đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh ra quyết định chuyển đổi ông từ viên chức sang công chức theo quy định nêu trên.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật

Tin, bài liên quan:

>> Công chức huyện được hưởng phụ cấp công vụ

>> Phụ cấp công vụ đối với công chức huyện