(Chinhphu.vn) - Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2021 được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Các lĩnh vực gồm: a- Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, sinh học, Khoa học tự nhiên khác; b- Khoa học kỹ thuật và công nghệ; c- Khoa học y, dược; d- Khoa học nông nghiệp.

Đối tượng tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu là tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc (được thực hiện ở Việt Nam) thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng gồm: Từ 01 đến 03 Giải thưởng dành cho tác giả của công trình khoa học; 01 Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học.

Hồ sơ xét Giải thưởng Tạ Quang Bửu sẽ được tiếp nhận từ ngày 30/11 đến ngày 31/12/2020. Công tác xét chọn Giải thưởng từ tháng 01/2021 đến tháng 4/2021. Trao Giải thưởng vào tháng 5/2021.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng do cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ đề cử hoặc cá nhân nhà khoa học ứng cử. Việc các tổ chức, cá nhân đề cử các nhà khoa học xuất sắc cho Giải thưởng đã thể hiện trách nhiệm và sự trân trọng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong đơn vị. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

* Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.