(Chinhphu.vn) - Đến năm 2020, các ứng dụng về Chính phủ điện tử và thương mại điện tử đều được đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) ở mức cao nhất trong quá trình cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho người dân.

 

Quy hoạch ATTT  quốc gia là cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Ảnh minh họa

Đó là một trong những mục tiêu của Dự thảo Quy hoạch “Phát triển ATTT số quốc gia đến năm 2020” đang được Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thực tế hiện nay, nhận thức chung về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin vẫn còn hạn chế; các hệ thống thông tin phần lớn chỉ mới được đầu tư các giải pháp về công nghệ, nhưng còn chưa đồng bộ, đầy đủ; nguồn nhân lực trong lĩnh vực đảm bảo ATTT hiện nay thiếu về số lượng, yếu về chất lượng; các vụ việc mất an toàn, an ninh thông tin vẫn gia tăng với các hình thức tấn công ngày càng tinh vi... Vì thế, Dự thảo Quy hoạch Phát triển ATTT số quốc gia hướng đến nhiều mục tiêu quan trọng.

Cụ thể, đến năm 2015, 100% trang thông tin điện tử của Chính phủ, các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất ATTT và có phương án dự phòng khắc phục sự cố đảm bảo hoạt động liên tục ở mức tối đa.

Các nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet và các đại lý phải quản lý được việc truy cập sử dụng Internet theo quy định. 100% các giao dịch điện tử có biện pháp bảo đảm ATTT. Các dịch vụ thương mại điện tử mới phải công bố công khai và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng về ATTT trước khi vận hành chính thức.

Đến năm 2020, hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia được đảm bảo ATTT bằng các hệ thống bảo mật chuyên dùng có độ tin cậy cao. Hình thành được mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về an toàn mạng và hạ tầng thông tin quốc gia với sự tham gia của các thành phần kinh tế.

Về nguồn nhân lực, Quy hoạch đề ra mục tiêu, đến năm 2015, đào tạo 1.000 chuyên gia ATTT theo tiêu chuẩn quốc tế. Đến năm 2020, 100% cán bộ quản trị hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia được đào tạo và cấp chứng chỉ quốc gia về ATTT.

6 dự án ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước với tổng kinh phí 765 tỷ đồng đã được đề xuất trong Quy hoạch, trong đó sẽ dành 300 tỷ đồng xây dựng Trung tâm hệ thống kỹ thuật an toàn mạng quốc gia.     

Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo và góp ý

Cổng TTĐT Chính phủ