(Chinhphu.vn) – Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) ngày 15/1 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần đưa nhanh Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về Công nghệ thông tin (CNTT) – Truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong các ngành kinh tế-xã hội...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ TTTT cần sớm hoàn thiện để trình Chính phủ Đề án đưa nhanh Việt Nam thành quốc gia mạnh về CTTT - Truyền thông - Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng biểu dương những kết quả mà ngành TTTT đạt được trong năm 2009 cả trên 5 lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT), góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Phát triển ngang tầm với giai đoạn mới

Thủ tướng đánh giá cao việc ứng dụng và phát triển CNTT đã góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, CNTT cũng tạo thêm nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ, ngành TTTT rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển TTTT cho phù hợp, ngang tầm với giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ TTTT cần sớm hoàn thiện để trình Chính phủ Đề án đưa nhanh Việt Nam thành quốc gia mạnh về CTTT-TT, trong đó tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT đông đảo và có chất lượng cao; vào mục tiêu, giải pháp phát triển công nghiệp CNTT; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong các ngành kinh tế-xã hội, đặc biệt chú trọng việc đưa thiết bị nghe nhìn về các hộ gia đình ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa,

Trong năm 2010, Bộ TTTT cần làm tốt việc tăng cường ứng dụng CNTT  phục vụ công tác quản lý Nhà nước, cụ thể là tăng cường hình thức họp, làm việc qua mạng tin học; trao đổi văn bản thư điện tử giữa các cơ quan Nhà nước; ứng dụng CNTT để phục vụ người dân, doanh nghiệp và quản lý điều hành các cấp, tạo tiền đề tích cực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ TTTT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tạo điều kiện cho báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xây dựng được đội ngũ báo chí có bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ vững vàng, “vừa hồng, vừa chuyên”, là những chiến sĩ trung thành với đất nước, phục vụ nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thủ tướng lưu ý cần định hướng tốt để báo chí truyền thông đưa tin đúng, khách quan vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân, thông tin phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Tạo điều kiện cho báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa" - Ảnh: Chinhphu.vn

Tăng trưởng CNTT vẫn thuộc diện hàng đầu thế giới

Theo báo cáo của Bộ TTTT, Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 được triển khai hiệu quả, theo đúng kế hoạch. Sau 5 năm triển khai thực hiện, mật độ điện thoại cố định tăng 4 lần, mật độ Internet tăng gần 18 lần. Người dân được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích phục vụ phát triển KT-XH, nâng cao dân trí, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông vẫn tiếp tục phát triển, nâng cao năng lực, dung lượng và mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet của Việt Nam tiếp tục được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Các dịch vụ viễn thông tiên tiến nhất trên thế giới được triển khai ở Việt Nam. Tốc độ phát triển thuê bao điện thoại tiếp tục tăng mạnh, tổng số thuê bao điện thoại hiện có 130,4 triệu máy, thuê bao di động chiếm 85,4%, mật độ điện thoại là 152,7 máy/100 dân. Toàn quốc hiện có trên 22,47 triệu người sử dụng Internet.

Hiện nay cả nước có 633 cơ quan báo chí với 803 ấn phẩm, 68 báo, tạp chí có trang tin điện tử, 10 báo điện tử, 2.500 trang thông tin điện tử đang hoạt động, 767 đài phát thanh truyền hình... Báo chí, truyền thông đã thực sự có vị trí, vai trò hết sức quan trọng việc phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp thông tin phục vụ các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, khơi dậy niềm tự hào của dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Năm 2009 theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong những nước giữ được tốc độ tăng trưởng và cải thiện năng lực cạnh tranh toàn cầu về CNTT hàng đầu thế giới nhờ những thành quả đáng ghi nhận về phát triển cơ sở hạ tầng CNTT, môi trường pháp lý minh bạch, triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước và phục vụ đời sống xã hội.

Bài: Văn Hiến

Ảnh: Nhật Bắc