(Chinhphu.vn) - Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm: a- Khoa học tự nhiên: Toán học, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, sinh học, Khoa học tự nhiên khác; b- Khoa học kỹ thuật và công nghệ; c- Khoa học y, dược; d- Khoa học nông nghiệp.

Đối tượng tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu gồm: Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu của tổ chức, cá nhân đề cử hoặc tự ứng cử từ ngày 28/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019. Công tác xét chọn Giải thưởng từ tháng 01/2020 đến tháng 4/2020. Trao Giải thưởng: tháng 5/2020

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng do cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ đề cử hoặc cá nhân nhà khoa học ứng cử.