(Chinhphu.vn) - Ngày 20/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận chủ trương góp vốn của BIDV để thành lập Công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife.

           

Theo văn bản này, về chủ trương chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tham gia góp vốn thành lập công ty với đối tác Công ty bảo hiểm MetLife theo như đề nghị tại văn bản số 1514/-QLĐT ngày 09/9/2013 của BIDV (dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, tỷ lệ góp vốn BIDV nắm 35% và Tổng công ty bảo hiểm BIDV-BIC nắm 5% với mức vốn điều lệ dự kiến là 1.000 tỷ đồng).

BIDV có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận việc góp vốn thành lập công ty nêu trên theo quy định tại Khoản 5 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan.

Trước đó, tháng 7/2013, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng và Tập đoàn MetLife Inc đã ký bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác thành lập công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1868, MetLife là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất ở Mỹ và đã có mặt ở châu Á hơn 60 năm. MetLife hiện đang nắm giữ vị trí dẫn đầu thị trường tại Mỹ, Nhật Bản, Mỹ Latinh, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông.

Cùng với việc lập liên doanh bảo hiểm nhân thọ, BIDV trước đó đã mua lại phần vốn góp của Tập đoàn Bảo hiểm Quốc tế QBE (Australia) trong Liên doanh Bảo hiểm Việt Úc và đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC). BIC là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Anh Minh