(Chinhphu.vn) – Tại Hà Nội, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2021 cho thấy nếu những tháng tiếp theo tình hình dịch COVID-19 được khống chế, có 32,8% số doanh nghiệp dự kiến quý III/2021 sẽ tốt lên so với quý II/2021; 27,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 40,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Ảnh minh họa

Theo Cục Thống kê Hà Nội, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2021 cho thấy: Có 22,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2021 tốt hơn quý I/2021; 41,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 36,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Nếu những tháng tiếp theo tình hình dịch COVID-19 được khống chế, có 32,8% số doanh nghiệp dự kiến quý III/2021 sẽ tốt lên so với quý II/2021; 27,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 40,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Trong đó, 73,7% số doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2021 sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý II/2021; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Nhà nước cho thấy lần lượt là 73,6% và 57,2%.

Theo chỉ số tương ứng của quý I/2021, có 22,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý trước; 38,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 38,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại cuối tháng 4 đã ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội đã tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 6 tháng đầu năm tăng 4% so với cùng kỳ.

Trong tháng 6, thành phố Hà Nội có 2.150 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 41.300 tỷ đồng, tăng 15%; thực hiện thủ tục giải thể cho 260 doanh nghiệp, tăng 47%; 839 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 38%; 650 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 37%. 

Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2021, Hà Nội có 13.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 165.700 tỷ đồng, giảm 7%; thực hiện thủ tục giải thể cho gần 1.600 doanh nghiệp, tăng 33%; hơn 7.200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 15%; 5.700 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 74%. Tỉ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

Minh Anh