(Chinhphu.vn) - Chiều 24/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ NN&PTNT để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh cần thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế - xã hội nông thôn phát triển nhanh, bền vững
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 26 là những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong phát triển đất kinh tế-xã hội đất nước.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 nói chung và Luật Đất đai năm 2013 nói riêng đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung, lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn nói riêng. Bên cạnh đó, việc triển khai Nghị quyết số 26 đã mang đến cho nông nghiệp, nông thôn một bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin lớn của nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ rõ: Kết quả tổng kết của Bộ NN&PTNT có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các nghị quyết. Kết quả trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc này là những nội dung quan trọng ban đầu, cần tiếp tục được nghiên cứu thấu đáo để hoàn thiện nội dung và chính thức báo cáo BCĐ tổng kết nghị quyết xem xét, hoàn thiện báo cáo chung trình Ban Chấp hành Trung ương.

Công tác tổ chức tổng kết phải được thực hiện khoa học, bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện nghị quyết và đề ra định hướng, giải pháp phù hợp. Từ kết quả của hội nghị sẽ giúp BCĐ bổ sung những ý tưởng, nội dung quan trọng trong một số vấn đề xây dựng nghị quyết mới về đất đai và nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đưa nguồn tài nguyên đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp trở thành nguồn lực và động lực mới thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế-xã hội nông thôn nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

Trao đổi với đại diện Bộ NN&PTNT, đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý, thực tiễn từ lĩnh vực đất đai là rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình Ban Chấp hành Trung ương vào đầu tháng 10 tới.

Việc triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26 phải hết sức khẩn trương, khoa học, đòi hỏi Bộ NN&PTNT và các cơ quan liên quan cần nỗ lực với quyết tâm lớn để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Xác định tầm quan trọng to lớn của vấn đề đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ sẽ nỗ lực quyết tâm với tinh thần cao nhất, phát huy sự chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà BCĐ đã giao.

Anh Minh