(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND Đồng Nai tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây.

Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án quan trọng quốc gia. Theo Nghị quyết 52/2017/QH14 của Quốc hội, dự án phải xây dựng cơ bản hoàn thành vào năm 2022. Để đảm bảo xây dựng công trình hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu phải thi công đắp nền đường cơ bản hoàn thành trước mùa khô 2021. Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công tranh thủ mùa khô tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long và các nhà thầu thi công, nguồn cung ứng vật liệu của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công, đặc biệt là vật liệu đắt đắp nền đường do một số mỏ vật liệu cung cấp cho dự án đang khai thác chỉ được cấp phép khai thác với khối lượng thấp, một số mỏ vật liệu chưa được địa phương cấp phép khai thác và còn vướng mặt bằng một số vị trí, làm ảnh hưởng tiến độ thi công công trình.

Để đẩy nhanh thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh thủ tục đảm bảo cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án (cấp phép, gia hạn, nâng công suất mỏ,…) đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 21/3/2019.

Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan của địa phương khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng phạm vi còn lại và các công trình hạ tầng kỹ thuật, bàn giao mặt bằng cho thi công đảm bảo tiến độ.

ĐQ