(Chinhphu.vn)- Hiện thu nhập bình quân ở các xã vùng hồ sông Đà đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/năm; 78% hộ dân được cấp nước sinh hoạt; 85% hộ sử dụng điện lưới; 100% xã có trạm y tế, đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ hộ nghèo còn 36%...

Đời sống tinh thần của người dân vùng khó khăn tỉnh Hòa Bình được cải thiện rõ rêt. Ảnh: Báo Hòa Bình

Dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà được thực hiện theo các Quyết định 747 và 472 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn 34 xã, phường thuộc 5 huyện, thành phố: Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong và TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Từ khi triển khai thực hiện Dự án đến nay, bộ mặt kinh tế, văn hóa – xã hội các xã vùng ven hồ sông Đà đã có rất nhiều thay đổi. Hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa và bước đầu khai thác tiềm năng tại chỗ để phát triển sản xuất.

Trong thời gian thực hiện dự án (từ năm 1994), trên 15.500 ha rừng tre luồng kết hợp với rừng phòng hộ đã được trồng; khai hoang 294 ha ruộng bậc thang; thả trên 61 tấn cá giống cho hồ Hòa Bình; 248 km đường ô tô liên xã, bản được làm mới hoặc nâng cấp; xây dựng 88 công trình điện với hơn 380 km đường dây; 21.000m2 các công trình cho giáo dục; 12 trạm y tế; 65 công trình cấp nước sinh hoạt...

Từ nguồn vốn đầu tư của dự án, toàn vùng đã xóa hết hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 36% (một số xã dưới 30%). Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt và từng bước ổn định. 

Việc sắp xếp lại một bộ phận dân cư từ những xóm nhỏ 2 – 3 hộ vào định cư ở các xóm, bản tập trung từ 20 – 25 hộ là bước chuyển lớn, giúp người dân được trực tiếp hưởng lợi từ các công trình. Nhiều trường học được xây dựng khang trang. Hầu hết các xã đều hoàn thành phổ cập THCS. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, chú trọng. Các tệ nạn xã hội, tiêu cực trong cộng đồng dân cư được hạn chế. Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được khôi phục.

Toàn vùng hồ sông Đà trồng mới được 30.000ha rừng, tạo thu nhập ổn định cho người dân, góp phần quan trọng trong công tác phòng hộ cho hồ thuỷ điện Hòa Bình, nâng độ che phủ rừng lên 50%.

Kết quả đầu tư của Dự án đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Để tiếp tục hỗ trợ các xã vùng hồ Hòa Bình trong giai đoạn phát triển mới, ngày 9/10/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1588/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2009-2015, với tổng vốn đầu tư gần 899 tỷ đồng.

Mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2015 giải quyết cơ bản việc bố trí, ổn định dân cư các xóm, bản tại các xã ven hồ, gồm: di dân, tái định cư tập trung từ 250-300 hộ; đầu tư cho khai hoang 204 ha ruộng bậc thang; trồng 3.050 ha rừng kết hợp rừng phòng hộ và rừng kinh tế; hỗ trợ lãi suất tiền vay phát triển sản xuất cho 5.000 hộ và đào tạo nghề cho khoảng 10.000 người…

Thực hiện hiệu quả Quyết định này, chắc chắn đời sống của người dân vùng chuyển dân sông Đà sẽ đạt được những bước tiến mới.

 Dự án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà theo Quyết định số 747 ngày 7/12/1994 và Quyết định số 472 ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu: Xóa hết hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển sản xuất nông – lâm, ngư nghiệp, nâng dần mức sống, tiến tới ổn định đời sống người dân vùng ven hồ sông Đà.

Kết hợp phát triển kinh tế với phòng hộ hồ thuỷ điện Hòa Bình, nâng tỷ lệ che phủ rừng tại các xã vùng hồ lên 60%. Sắp xếp, điều chỉnh mật độ dân cư ở một số xóm, bản ven hồ phù hợp để ổn định và phát triển sản xuất lâu dài. Hoàn thành cơ bản hệ thống công trình cơ sở hạ tầng các xã vùng hồ ngang bằng với các khu vực khác trong tỉnh.

Tổng giá trị nguồn vốn được triển khai thực hiện Dự án từ năm 1995 - 2008 là 779,871 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ được đầu tư 60 triệu đồng để  xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất và ổn định dân cư.

Thanh Xuân (nguồn: Báo Hòa Bình)