(Chinhphu.vn) – Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ, các cơ quan chức năng và các ngân hàng thương mại (NHTM) đã tích cực triển khai Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở trong 3 tháng (6/2013 – 8/2013).

 

Các ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

Vụ Tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đưa ra số liệu với từng nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Đối với khách hàng cá nhân, các NHTM đã cam kết cho vay 331 khách hàng cá nhân với số tiền là 105,32 tỷ đồng; trong đó đã giải ngân cho 305 khách hàng với số tiền là 69,4 tỷ đồng. Cụ thể: Cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là 42,9 tỷ đồng cho 181 khách hàng; cho vay để mua, thuê nhà ở thương mại là 26,5 tỷ đồng cho 124 khách hàng.

Số tiền giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở đối với khách hàng cá nhân chi tiết theo từng NHTM như sau: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cam kết cho vay 29,47 tỷ đồng, trong đó giải ngân 23,65 tỷ đồng cho 92 khách hàng. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cam kết cho vay 44,89 tỷ đồng, trong đó giải ngân 29,35 tỷ đồng cho 135 khách hàng. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cam kết cho vay 16,3 tỷ đồng, trong đó giải ngân 8,023 tỷ đồng cho 40 khách hàng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cam kết cho vay 8,4 tỷ đồng, trong đó giải ngân 8,26 tỷ đồng cho 37 khách hàng. Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long cam kết cho vay 6,26 tỷ đồng với 27 khách hàng, trong đó giải ngân 88 triệu đồng cho 01 khách hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp: Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận đăng ký của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được ký hợp đồng tín dụng với 2 khách hàng (1 khách hàng ở Huế và 1 khách hàng ở TP Hồ Chí Minh) trong khuôn khổ gói tín dụng này với số tiền là 658 tỷ đồng. BIDV đã giải ngân cho 1 khách hàng (trên địa bàn Huế) với số tiền là 34,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ký hợp đồng tín dụng với 1 khách hàng (trên địa bàn Cần Thơ) với số tiền 50 tỷ đồng và  đã giải ngân cho khách hàng này số tiền là 10,16 tỷ đồng.

Anh  Minh