(Chinhphu.vn) - Ngày 11/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến 2030. Theo đó, các ngân hàng cho biết sẽ đẩy mạnh phát triển ngân hàng số và tăng cường các thu tỷ trọng thu từ các hoạt động phi tín dụng.

Hội nghị do Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các Vụ, Cục, các ngân hàng thương mại trong toàn hệ thống.

Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 986/QĐ- TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là một sự kiện lớn thể hiện tầm nhìn dài hạn và bước đi vững chắc đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng. Chiến lược nêu rõ quan điểm của Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động của các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam... Chiến lược cũng đề ra những mục tiêu cụ thể với các giải pháp và lộ trình thực hiện cho từng giai đoạn.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh:VGP/Huy Thắng

Về phía ngành ngân hàng, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh, toàn hệ thống coi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề cập tại Chiến lược sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, bao gồm cả hoạt động quản lý Nhà nước của NHNN và hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng; bảo đảm sự phát triển toàn diện và đồng bộ, kỳ vọng mở ra thời kỳ mới của ngành Ngân hàng.

Chiến lược đã xác định mục tiêu hiện đại hóa NHNN theo hướng có mô hình tổ chức hợp lý và cơ chế vận hành đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có đầy đủ vị thế pháp lý và trách nhiệm giải trình; thực hiện mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; bảo đảm an toàn, lành mạnh hệ thống các tổ chức tín dụng, giữ vai trò chủ chốt bảo đảm ổn định tài chính; thực thi vai trò giám sát các hệ thống thanh toán, là trung tâm thanh toán và quyết toán cho các hệ thống thanh toán và hệ thống giao dịch tài chính, tiền tệ trong nền kinh tế.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, định hướng phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng theo hướng: các tổ chức tín dụng trong nước đóng vai trò chủ lực; hoạt động minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025; năng động, sáng tạo để thích ứng với quá trình tự do hóa và toàn cầu hóa; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng của nền kinh tế, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2030, bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững.

Để triển khai Chiến lược, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược. Chương trình hành động này là căn cứ cho các đơn vị, Vụ, Cục, tổ chức tín dụng (TCTD) xây dựng các chiến lược phát triển, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình; đồng thời, là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện Chiến lược trong mỗi giai đoạn và điều chỉnh các nội dung của Chiến lược trong trường hợp cần thiết để phù hợp với những biến động của ngành Ngân hàng và bối cảnh kinh tế xã hội, đảm bảo Chiến lược có tính khả thi cao.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Để triển khai thực hiện tốt và đạt được các mục tiêu đề ra tại Chiến lược, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh yêu cầu các đơn vị Vụ/Cục trong NHNN và hệ thống các TCTD quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược; xây dựng kế hoạch triển khai chiến lược cụ thể tại đơn vị theo các mục tiêu, giải pháp đã đề ra và đảm bảo đúng lộ trình; chủ động, sáng tạo triển khai hiệu quả, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược;  phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm với đơn vị đầu mối; đối với những nhiệm vụ cần có sự phối hợp của nhiều đơn vị…

Trong các nội dung triển khai, lãnh đạo NHNN lưu ý các đơn vị về vấn đề triển khai hoạt động ngân hàng số, vì đây là tương lai tất yếu của hoạt động ngân hàng. NHNN chỉ đạo khuyến khích các TCTD một mặt hợp tác với các công ty công nghệ tài chính (Fintech) triển khai các ứng dụng mạnh tận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo nên nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và chính bản thân ngân hàng.

“Việc phát triển ngân hàng số không chỉ có thuận lợi mà cũng có nhiều thách thức trong đó có việc phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, kiểm soát đúng định hướng các hoạt động thanh toán, bảo đảm tăng trưởng nhanh cũng gắn liền với an toàn hiệu quả”, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh lưu ý.

Dưới góc độ ngân hàng thương mại, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, thực hiện chiến lược và chương trình hành động của  NHNN, ngân hàng đã rà soát lại các mục tiêu sau 55 thành lập và phát triển.

Hoạt động kinh doanh của Vietcombank xác lập trên 3 trụ cột, dịch vụ, bán lẻ và đầu tư kinh doanh vốn. Các hoạt động  sẽ chuyển dịch sang định hướng tăng thu từ dịch vụ phi tín dụng. Dù hiện nay tỷ lệ thu từ dịch vụ phi tín dụng ở Vietcombank đã đạt cao nhất là 35% nhưng đặt mục tiêu đến năm 2025 -2030 có thể tăng lên đến 45%.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực tài chính, Vietcombank sẽ tăng quy mô vốn chủ sở hữu bảo đảm đúng định hướng của nhà nước, duy trì tỉ lệ an toán vốn theo chuẩn Basel 2. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên áp dụng chuẩn này và phấn đấu đến năm 2025 đủ khả năng áp dụng chuẩn Basel 3.

Còn ông Lưu Trung Thái, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, ngân hàng xây dựng chiến lược trong 5 năm tới là hướng tới các khách hàng thuộc thế hệ 8x, 9x với nội dung trọng yếu là phát triển ngân hàng số.

“MB sẽ đẩy mạnh phát triển các ứng dụng trên điện thoại thông minh,  hướng tới các khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến, trong hoạt động mua tại các cửa hàng tiện lợi, kể cả cho vay trực tuyến, sửa dụng các mã QR code…”, ông Lưu Trung Thái chia sẻ.

Huy Thắng