(Chinhphu.vn) - Chiều 24/11/2011, Nhà máy Đạm Cà Mau đã chạy thử thành công xưởng tạo hạt, một trong những công đoạn cuối cùng cho ra đời sản phẩm đạm.

So với mốc dự kiến 27/11/2011, sản phẩm của xưởng tạo hạt đã  ra đời sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch, góp phần thiết thực chào mừng 50 năm ngày truyền thống của ngành Dầu khí Việt Nam.  Dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu vận hành thương mại từ đầu năm 2012.

Dự án Nhà máy Đạm Cà Mau được xây dựng theo Quyết định đầu tư số 1218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục đích bảo đảm cung cấp ổn định phân đạm cho sản xuất nông nghiệp của đất nước đến năm 2025. Đây là  một trong những dự án trọng điểm quốc gia, nằm trong chiến lược phát triển của ngành Dầu khí đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2025.

Nhà máy Đạm Cà Mau đặt tại xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Nhà máy có công suất 800.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư được duyệt là khoảng 900 triệu USD, trong đó giá trị hợp đồng EPC là 563 triệu USD.

Nguồn khí thiên nhiên dự kiến cung cấp cho nhà máy là khí từ lô PM3 - CAA, mỏ Cái Nước thuộc vùng biển Tây nam Việt Nam.

Công nghệ được sử dụng cho nhà máy là công nghệ tiên tiến được cung cấp bởi các nhà  cung cấp Bản quyền công nghệ có uy tín trên thế giới và đã được áp dụng tại nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Linh Đan