(Chinhphu.vn) - Chiều 25/11, với tỷ lệ 91,6% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, được triển khai từ năm 1997-2010.

Theo đó, Quốc hội ghi nhận Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết số 08/1997/QH10 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 73/2006/QH11.

Trước đó, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết trong quá trình thực hiện Dự án, độ che phủ rừng của nước ta đã tăng từ 32% lên 39,5% (mục tiêu là 40%), một tỷ lệ tương đối cao, trong khi tỷ lệ này ở nhiều nước trên thế giới có phần giảm đi.

Giá trị sản xuất lâm nghiệp (chưa tính giá trị của công nghiệp chế biến gỗ) tăng từ 2.610 tỷ đồng (năm 2005) lên 7.365 tỷ đồng (năm 2010); kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng từ 236,1 triệu USD (năm 1998) lên 3,55 tỷ USD (năm 2010), tăng cường việc làm, tăng thu nhập cho hàng triệu lao động tham gia Dự án (người dân có thu nhập từ 6- 10 triệu đồng/ha/năm),…

Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng nhìn nhận một số mặt chưa làm được của Dự án như đời sống người dân chưa được cải thiện rõ nét, nhiều người vẫn chưa thể sống hoàn toàn bằng nghề rừng….

Đồng ý kết thúc Dự án 5 triệu ha rừng, Quốc hội giao Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 10 năm tới theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia và hàng năm báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện.

Đồng thời, Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như khẩn trương hoàn thành quyết toán và kiểm toán Dự án; bảo vệ diện tích rừng hiện có, tăng độ che phủ và nâng cao chất lượng rừng; bảo đảm kinh phí cho việc bảo vệ, phát triển rừng; ổn định quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp; đổi mới mô hình quản lý rừng theo chức năng từng loại rừng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong tạo giống, quản lý, khai thác và chế biến lâm sản để gia tăng giá trị rừng; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật cũng như tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc bảo vệ và phát triển rừng, xác định giá trị rừng.

Quý Sơn