(Chinhphu.vn) - Việt Nam vừa có tên trong danh sách 80 nước có TTCK minh bạch nhất toàn cầu theo tiêu chuẩn của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban chứng khoán (IOSCO).

Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) vừa trở về từ Luxembourg, sau khi thay mặt UBCK ký kết Phụ lục A, Biên bản ghi nhớ đa phương (MMoU) của Tổ chức Quốc tế các ủy ban chứng khoán.

Ông Hùng cho biết, là tổ chức định ra các tiêu chuẩn, nguyên tắc quốc tế về quản lý, vận hành TTCK trên thế giới, IOSCO là một trong những hiệp hội ngành nghề quốc tế quan trọng cho sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý thị trường vốn. MMoU được đa số các nước thành viên thông qua vào tháng 5/2002, nhằm tăng cường giám sát và hợp tác giám sát thị trường, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý chứng khoán của các nước thành viên IOSCO.

Việt Nam là nước thứ 80 tham gia đầy đủ vào MMoU. Hiện còn 30 nước chưa đủ điều kiện tham gia. Các nước chưa đủ điều kiện tham gia Phụ lục A bị coi là các nước có TTCK kém phát triển, khuôn khổ pháp lý chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được các yêu cầu của MMoU. 

Theo đó, việc UBCK trở thành bên ký kết đầy đủ (Phụ lục A, MMoU) của IOSCO là sự kiện quan trọng của ngành chứng khoán trong năm nay, cũng như trong lịch sử của ngành sau những nỗ lực chuẩn bị rất công phu của Bộ Tài chính, UBCK trong suốt 2 năm liên tục, trên cơ sở hỗ trợ tích cực của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… Tham gia đầy đủ vào MMoU, góp phần quan trọng nâng cao danh tiếng, mức độ tín nhiệm của thị trường vốn Việt Nam, qua đó tăng cường khả năng hấp dẫn các nguồn vốn và giảm bớt chi phí vốn.

Công Trí