(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 21/11 tại Hà Nội, Chính phủ sẽ tổ chức Hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Chủ trì hội nghị là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ  đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Cùng tham dự còn có hơn 350 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, một số địa phương và  đông đảo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức ở trong và ngoài nước.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng tải toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan tới Hội nghị, phản ánh đầy đủ quá trình chỉ đạo của Chính phủ tới nội dung này và tình hình hoạt động của các DNNN hiện nay.

Bao gồm:

- Chương trình

- Báo cáo tóm tắt

- Báo cáo hội nghị

- Những điểm mới của Nghị định 126/2017/NĐ-CP

- Những điểm mới của Nghị định 32/2018/NĐ-CP

- Danh sách DNNN được phê duyệt cổ phần hoá; kế hoạch thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2017-2020 và thực hiện đến tháng 11/2018; tình hình thực hiện cổ phần hoá DNNN giai đoạn 2011-2018; DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 và tình hình thực hiện đến tháng 11/2018

- Danh sách DN có vốn Nhà nước đã bàn giao và chưa bàn giao về SCIC tính đến ngày 15/11/2018

- Danh sách DN cổ phần hoá chưa đăng ký giao dịch, niêm yết

- Tình hình tài chính và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty giai đoạn 2011-tháng 6/2018 (phần 1)

- Tình hình tài chính và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty giai đoạn 2011-tháng 6/2018 (phần 2)

- Tình hình hoạt động của DNNN trước và sau cổ phần hoá giai đoạn 2011-2015 (phần 1)

- Tình hình hoạt động của DNNN trước và sau cổ phần hoá giai đoạn 2011-2015 (phần 2)

- Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướngThành Chung