(Chinhphu.vn) – Tham gia trả lời chất vấn về nội dung nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã giải trình, làm rõ những vấn đề được các đại biểu Quốc hội đề cập về tích tụ đất đai, tập trung đất đai và vấn đề bảo vệ đất nông nghiệp.

Nêu các quan điểm, chính sách về tích tụ đất đai, tập trung đất đai, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, tích tụ, tập trung đất đai có ý nghĩa rất lớn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, quy mô lớn. Song dù có tích tụ hay tập trung thì đều không chuyển quyền sử dụng đất của người dân, tức là phải bảo vệ quyền lợi của người dân với ruộng đất để người dân có sinh kế lâu dài.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, bên cạnh tập trung đất đai là cần thiết để phát triển, song chúng ta hiện cũng đã có nhiều mô hình phát triển, chẳng hạn như dồn điền đổi thửa, rất nhiều địa phương đã thực hiện thành công. Có mô hình liên doanh, liên kết hình thành hợp tác xã, các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị từ giống, chế biến, bảo quản thị trường. Người dân tham gia vào chuỗi giá trị này và người dân cũng được hưởng lợi.

Trước ý kiến lo ngại của đại biểu về vấn đề bảo vệ được đất nông nghiệp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết số 19, trong đó nói rõ sẽ giữ trên 3,8 triệu hecta đất nông nghiệp, đất trồng lúa và chúng ta cũng đã có những quy định rất chặt chẽ trong vấn đề quy trình, thủ tục, thẩm quyền để chuyển đổi mục đích. Hiện nay để chuyển đổi 10 hecta đất lúa cũng cần phải có các thủ tục trình đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội đã phân bổ rất chặt chẽ chỉ tiêu, đặc biệt là đất nông nghiệp, đất trồng lúa.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng, các quy định khá chặt chẽ nhưng cũng cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những quy định đi vào những chỉ tiêu cụ thể trong vấn đề bảo vệ đất nông nghiệp./.

                                                                                 Nguyễn Hoàng