(Chinhphu.vn) - Chiều 27/11, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII.

Họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, với sự tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, sự chuẩn bị công phu của Chính phủ và các cơ quan liên quan, sự quan tâm theo dõi, giám sát và chia sẻ của đông đảo cử tri cả nước và đưa tin kịp thời, sôi nổi, chính xác của các cơ quan báo chí, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII đã kết thúc thành công.

Cụ thể, về công tác lập pháp, Quốc hội đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng các đạo luật về tổ chức bộ máy Nhà nước. Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thảo luận, thông qua 16 luật, 15 nghị quyết và cho ý kiến về 10 dự án luật khác.

Các bộ luật, luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp lần này đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế trên tinh thần đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm các quyền hiến định của con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thể chế kinh tế thị trường XHCN, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các Bộ luật Dân sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Luật Tố tụng hành chính sửa đổi, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tạm giữ, tạm giam... đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Quốc hội cũng đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của các cơ quan quyền lực Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác giám sát.

Đồng thời, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến một số dự án luật nhằm tập trung thể chế hóa Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, tín ngưỡng, lập hội...

Về xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 và 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020. Quốc hội đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện, nêu rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH của đất nước. Từ đó, quyết định các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển KTXH.

Quốc hội quyết định từ ngày 1/1/2016, thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở.

Triển khai Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, phê duyệt danh sách các phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng, quyết định ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 vào ngày chủ nhật, 22/5/2016.

Một trong những nội dung quan trọng được cử tri cả nước quan tâm là thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, đã có 4.492 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 140 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành. Đặc biệt, nội dung và cách thức tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này có sự đổi mới, được đông đảo cử tri đánh giá cao, thu hút được sự quan tâm của đồng bào cả nước.

Lê Sơn