(Chinhphu.vn) - Bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, sáng 29/1, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đã chia sẻ với báo chí về hành trình đưa đất nước hùng cường, xây dựng đất nước mạnh giàu, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chia sẻ với báo chí - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng nhiệm kỳ Đại hội XII là “nhiệm kỳ vàng” của những thành tựu kép. Chúng ta đã đạt được những thành tích đồng bộ của công cuộc cải cách khi vừa thúc đẩy được công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng, lại vừa phát triển được kinh tế.

Chúng ta vừa duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống được dịch bệnh COVID-19; vừa phát huy được nội lực, vừa mở rộng hợp tác kinh tế.

Đáng chú ý, công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ này có bước chuyển biến tích cực, rõ nét, không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động xây dựng Đảng mà còn tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Cải cách thể chế cũng được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ qua với những đợt sóng mạnh mẽ.

Đây là những hành trang rất quan trọng để Đảng ta bước vào Đại hội lần thứ XIII.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, lần đầu tiên trong chủ đề Đại hội đã đề ra yêu cầu khơi dậy khát vọng Việt Nam, khát vọng hùng cường. Đây là thông điệp có sức thôi thúc mạnh mẽ. Lần đầu tiên chúng ta đưa ra tầm nhìn cho đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tầm nhìn Việt Nam phải trở thành một nước phát triển có thu nhập cao.

“Có thể nói hành trình của dân tộc ta từ đầu thế kỷ 20  là hành trình của những khát vọng.

Từ năm 1911 đến năm 1954 là hành trình thực hiện khát vọng tự do độc lập, từ năm 1954 dến năm 1975 là hành trình thực hiện khát vọng thống nhất đất nước. Và từ năm 1986, khi Đảng ta bắt đầu sự nghiệp đổi mới, là hành trình thực hiện khát vọng chiến thắng đói nghèo. Đến cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Và bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình đưa đất nước hùng cường, xây dựng đất nước mạnh giàu, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước”, ông Vũ Tiến Lộc chia sẻ.

Đại hội Đảng lần thứ XIII có ý nghĩa rất quan trọng trong khởi động, thúc đẩy hành trình khát vọng đó với mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Ông Vũ Tiến Lộc bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao văn kiện Đại hội lần này khi lần đầu tiên chúng ta đưa ra khái niệm xây dựng thể chế phát triển bền vững. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại.

“Thể chế phát triển bền vững hướng tới một nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ là nguyện vọng của nhân dân ta, đất nước ta mà còn là xu thế phát triển của thời đại. Sau những biến động vừa qua trong nền kinh tế, chính trị toàn cầu, những giá trị phát triển bền vững đang được đề cao, những giá trị của chủ nghĩa xã hội đang được coi trọng. Mô hình phát triển của Việt Nam là một mô hình phù hợp và được thế giới đánh giá cao. Đại hội lần thứ XIII một lần nữa khẳng định con đường chúng ta đã chọn”, ông Vũ Tiến Lộc trao đổi và cho rằng phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội, đã đúc rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển. Đó cũng là những nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển một nền kinh tế không chỉ hướng tới sự sáng tạo, hiệu quả, tăng trưởng hay lợi ích vật chất mà cả những giá trị xã hội, môi trường, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho mọi người dân.

Trong phần thảo luận, các ý kiến phát biểu đã nhấn mạnh những yếu tố rất quan trọng đối với mô hình phát triển kinh tế thời gian tới. Trong đó, phát triển bền vững và kinh tế số là “đôi cánh” để nền kinh tế Việt Nam có thể bay lên.

Đại hội Đảng lần thứ XIII là một dấu mốc rất quan trọng trong hành trình tiến tới mục tiêu năm 2045 chúng ta có một nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhóm PV