(Chinhphu.vn) - Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam được ban hành 1 lần vào đầu năm. Trong danh mục thuốc được phân thành từng nhóm. Tên các hoạt chất trong từng nhóm và tên thuốc thương phẩm trong từng hoạt chất được sắp xếp theo vần abc.

Cục BVTV - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản trả lời góp ý của công dân Trần Thị Như Quỳnh (tỉnh Hà Tĩnh) về việc cập nhật Danh mục thuốc BVTV được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam.

Theo bà Quỳnh, khi ra các quyết định bổ sung, thay đổi các loại thuốc trong Danh mục thuốc BVTV, phân bón... được phép, hạn chế và cấm sử dụng tại Việt Nam, cơ quan chức năng chỉ đề cập đến các loại thuốc được bổ sung vào Danh mục nên trong quá trình đối chiếu, tổng hợp lại Danh mục có thể gặp sai sót. Bà Quỳnh góp ý, khi có sự thay đổi các loại thuốc trong Danh mục, cơ quan chức năng nên cập nhật cả Danh mục, như vậy sẽ thuận lợi hơn cho việc kiểm tra và hạn chế được sai sót.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của bà Quỳnh, Cục BVTV cho biết, hàng năm Cục BVTV tổng hợp trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam 1 lần vào đầu năm. Trong danh mục thuốc được phân thành từng nhóm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ dại… Trong từng nhóm tên các hoạt chất được sắp xếp theo vần abc; tên thuốc thương phẩm trong từng hoạt chất cũng được sắp xếp theo vần abc.

Trong năm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất trong nông nghiệp, Cục BVTV trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành các Thông tư bổ sung các loại thuốc BVTV mới đăng ký và các thay đổi khác liên quan đến danh mục thuốc (do yêu cầu của các công ty thay đổi khi công ty đổi tên mới, thay đổi tổ chức xin đăng ký khi có sự chuyển  nhượng giữa các công ty…).

Để thuận tiện trong quá  trình tra cứu đối chiếu, hạn chế sai sót khi tổng hợp lại danh mục, trong Thông tư Ban soạn thảo đã chỉ rõ vị trí của loại thuốc thay đổi ở trang bao nhiêu, hàng bao nhiêu từ dưới lên hoặc từ trên xuống, đã quy định ở đâu, như thế nào và nay sửa đổi lại ra sao. Các loại thuốc bổ sung, thay đổi trong năm được tổng hợp bổ sung vào Danh mục thuốc BVTV được phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam của năm sau đó.

Với ý kiến đóng góp trên của bà Quỳnh, Cục BVTV sẽ tham khảo và nghiên cứu để đưa ra phương pháp tối ưu nhất.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Cục BVTV - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời góp ý của công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc