(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Huy Hoàng, giáo viên trường Tiểu học Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thắc mắc về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo phản ánh của ông Hoàng, từ những năm trước ông Hoàng được hưởng phụ cấp khu vực, bắt đầu từ tháng 7/2006 ông được hưởng thêm phụ cấp độc hại. Nhưng đến hết năm 2008 thì ông không được hưởng phụ cấp nữa. Ông Hoàng cho rằng, thời gian ông được hưởng phụ cấp như trên là không đúng, mà đáng lẽ ra ông phải được hưởng phụ cấp bằng thời gian xã Kỳ Lâm hưởng các chính sách ưu tiên của Chương trình 135.

Thắc mắc trên của ông Hoàng được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh giải đáp cụ thể như sau:

Trước hết, chế độ mà ông Hoàng hỏi là phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn chứ không phải phụ cấp khu vực và phụ cấp độc hại.

 

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút

Tỉnh Hà Tĩnh thực hiện phụ cấp thu hút từ 7/2006

Đối tượng hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ và Thông tư số 11/2002/TTLT-BGDĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTBXH ngày 27/3/2002 của liên Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục kể cả những người mới tốt nghiệp được cấp có thẩm quyền tuyển dụng và bố trí công tác (thuộc địa phương và từ địa phương khác đến) được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền điều động từ nơi không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đến nhận công tác tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại Hà Tĩnh, từ tháng 6/2006 trở về trước không thực hiện chế độ phụ cấp thu hút, bởi vì các cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền không thực hiện việc điều động giáo viên từ nơi không có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn sang cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Hơn nữa, nếu thực hiện phụ cấp thu hút cho những người tuyển mới hoặc chuyển đến thì sẽ không công bằng, do các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng.

Thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ, từ tháng 7/2006 tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện chế độ phụ cấp thu hút cho tất cả các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Xã Kỳ Lâm hưởng chính sách ưu tiên đến hết năm 2008

Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh là xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 1999-2005. Đến năm 2006, xã Kỳ Lâm hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu (Chương trình 135).

Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình 135 có quy định: Cán bộ, công chức đang công tác tại các xã đã hoàn thành cơ bản mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999-2005 chỉ được hưởng chính sách ưu tiên đối với các xã thuộc Chương trình 135 đến hết năm 2008.

Như vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, ông Nguyễn Huy Hoàng nói riêng và tất cả nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh nói chung được hưởng chính sách ưu tiên đối với các xã thuộc Chương trình 135 đến hết năm 2008 (gồm 35% phụ cấp ưu đãi và 70%phụ cấp thu hút).

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tại tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giải đáp công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc