(Chinhphu.vn) - Sáng 19/7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX tiếp tục chương trình làm việc, xem xét, quyết định miễn nhiệm một số chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu bổ sung nhân sự cho các vị trí này.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trình bày tờ trình để HĐND tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Nguyễn Hồng Quang - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh (do chuyển công tác); Đại tá Lê Ngọc Hải - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (do chuyển công tác); ông Đinh Hài - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (do nghỉ hưu theo chế độ) và ông Lê Phước Hoài Bảo - nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (do Trung ương thu hồi, hủy các quyết định về công tác cán bộ).

Trên cơ sở thống nhất miễn nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trình bày tờ trình đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Văn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Đại tá Hứa Văn Tưởng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh và ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh.

Kết quả có 56/59 đại biểu có mặt đã thống nhất bỏ phiếu bầu các ông trên vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thống nhất cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX đối với ông Lê Phước Hoài Bảo theo nguyện vọng.

Từ khóa: quảng nam , ủy ban nhân dân , hội đồng nhân dân , nhân sự , Lê Phước Hoài Bảo