(Chinhphu.vn) - Chiều ngày 2/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đình Thú, HĐND tỉnh Bình Định Khóa XII tiến hành họp kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn nhân sự HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chúc mừng đồng chí Võ Vinh Quang và đồng chí Đoàn Văn Phi

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bịnh Định đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Võ Vinh Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Định (đã nghỉ hưu theo chế độ).

Đồng thời, HĐND tỉnh tiến Bình Định bầu đồng chí Đoàn Văn Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy An Nhơn, Chủ tịch HĐND thị xã An Nhơn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Định đã thảo luận và thông qua các tờ trình: Điều chỉnh, bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2019 (nguồn vốn của tỉnh); phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đầu tư dự án Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh; in phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường ven biển (ĐT639), đoạn Mỹ Thành - cầu Lại Giang; bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng; Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50 ha đất rừng sản xuất phát sinh trong năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất sang mục đích khác./.

Từ khóa: Bí thư , Chủ tịch , HĐND , Bình Định , Nguyễn Thanh Tùng , Võ Đình Thú , Võ Vinh Quang , Đoàn Văn Phi , bầu bổ sung , thông qua , dự án , đầu tư , xây dựng ,