(Chinhphu.vn) -Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Định khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Thanh Tùng đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Quốc Dũng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đại biểu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Báo Bình Định
Ngày 24/6, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII tổ chức kỳ họp đầu tiên nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh  báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Theo đó, cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 60 đại biểu HĐND tỉnh khóa XII; trong đó, đại biểu nữ chiếm tỉ lệ 20%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 6,67%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 1,67%, đại biểu dưới 35 tuổi chiếm 3,33%, đại biểu tái cử chiếm 38,33%. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có 40% đại biểu có trình độ sau đại học, 56,67% đại biểu có trình độ đại học, 3,33% đại biểu có trình độ dưới đại học. 

Sau khi thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu.

Kết quả, ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI  được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII.

Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII được bầu gồm: Ông Võ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI; ông Võ Đình Thú, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XI.

Các đại biểu cũng đã bầu chức danh UBND tỉnh Bình Định.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND tỉnh XII, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh cũng đã bầu 21 ủy viên UBND tỉnh và bầu 33 hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nguyên Bảo

Từ khóa: bầu cử , nhân sự , chủ chốt , UBND , Quảng Bình , Hà Nội , Chủ tịch , ủy viên , Quốc hội