(Chinhphu.vn) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX.


Các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Báo Bình Phước

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh HĐND và UBND theo quy định của pháp luật, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban và Phó Trưởng ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX.

HĐND tỉnh Bình Phước cũng sẽ bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa IX.

Tiến hành công tác bầu cử, các đại biểu đã bầu bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Ngọc Trai và ông Phạm Công được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chiều 30/6, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Phước đã bầu các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Huỳnh Anh Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII và bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX.

HĐND tỉnh đã bầu 21 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ mới./.

Nguyên Bảo