(Chinhphu.vn) - Ông Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI.

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI. Ảnh: Báo Cao Bằng
Ngày 1/7, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Kết quả, ông Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI.

Các ông Đàm Viết Hà, Nông Thanh Tùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI.

Kỳ họp cũng đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông, bà: Nguyễn Bích Ngọc, Trịnh Hữu Khang, Nguyễn Trung Thảo tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI cũng thông qua Nghị quyết về việc quyết định số lượng thành viên và cơ cấu thành phần các ban của HĐND tỉnh khóa XVI; bầu trưởng ban, phó trưởng ban các ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu 20 ủy viên UBND tỉnh; bầu 20 Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng đề nghị: Sau kỳ họp, các cấp, ngành tích cực, khẩn trương kiện toàn bộ máy, thực hiện có hiệu quả 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Anh Hà