(Chinhphu.vn)- Ngày 30/1, ngày làm việc thứ 5 Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác nhân sự. Buổi chiều, các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII . - Ảnh: VGP

Ảnh: VGP

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: VGP

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh VGP

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: VGP

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: VGP

Nhóm PV