(Chinhphu.vn) - Đảng ủy Công an Trung ương vừa tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về việc thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, nhiệm kỳ 2018 – 2020.
Tại buổi lễ, đại diện đơn vị chức năng của Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về việc thành lập Đảng bộ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, nhiệm kỳ 2018 – 2020 trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Cục gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục gồm 5 đồng chí.

Thừa ủy quyền của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương đã trao quyết định và chúc mừng Đảng bộ Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Cục.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng Lương Tam Quang chúc tập thể Đảng ủy Cục Công tác Đảng và công tác chính trị luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao cho. Đồng thời mong muốn Đảng ủy Cục Công tác Đảng và công tác chính trị luôn phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ Công an, Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương để công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ ngày càng hiệu quả, đạt được yêu cầu đề ra.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị khẳng định sẽ phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng, cùng tập thể Đảng uỷ lãnh đạo, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị Công an nhân dân trong tình hình mới; phấn đấu xây dựng Cục trở thành cơ quan tham mưu chiến lược về công tác Đảng và công tác chính trị trong toàn lực lượng Công an nhân dân…

Từ khóa: Bộ Chính trị , Đảng ủy Công an Trung ương , Bộ Công an , quyết định , thành lập , chỉ định , Thiếu tướng , Lương Tam Quang , Đào Gia Bảo , Thượng tướng Nguyễn Văn Thành , Ban Thường vụ , Ban Chấp hành ,