(Chinhphu.vn) - Sáng 10/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên và thành phố Hải Phòng đã tiến hành các kỳ họp kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh/thành phố.
Ông Lê Thành Đô được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã thông qua 3 Nghị quyết: ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thông qua các nghị quyết này, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối với ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2015-2020. Lấy phiếu tín nhiệm bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2020. Kết quả ông Lê Thành Đô được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên với 41/43 phiếu, chiếm tỉ lệ 82%.

* Sáng cùng ngày, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 15 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), kiện toàn nhân sự nhân sự HĐND, UBND Thành phố.

Tại kỳ họp, ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy khóa XVI, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng được bầu giữ chức danh Trưởng Ban Đô thị, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông Lê Anh Quân, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy khóa XVI, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và ông Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hải Phòng được bầu, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND thành phố Hải Phòng cũng bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng đối với các ông bà: Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Hùng Thiện, Chánh Thanh tra TP. Hải Phòng; Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế; Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Hải Phòng đã bỏ phiếu miễn nhiệm các chức vụ: Trưởng Ban đô thị HĐND Thành phố đối với ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI; Phó Chủ tịch UBND Thành phố đối với các ông Nguyễn Đình Chuyến, Nguyễn Xuân Bình và Nguyễn Văn Thành và miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND Thành phố đối với một số ông bà nguyên lãnh đạo các sở ngành của Hải Phòng đã nghỉ hưu theo chế độ hoặc chuyển công tác khác./.