(Chinhphu.vn) - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP. Hà Nội đã thực hiện nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai tân Ủy viên UBND thành phố ra mắt và nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Theo nội dung tờ trình do Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày, Chủ tịch UBND Thành phố trình HĐND Thành phố miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, do thuyên chuyển công tác, nhận nhiệm vụ mới; bà Phan Lan Tú, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, do nghỉ hưu.

100% các đại biểu HĐND Thành phố tham dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm hai Ủy viên UBND thành phố nói trên.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Huy Sáng trình tờ trình bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, UBND Thành phố giới thiệu và trình HĐND Thành phố bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; và ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 
100% các đại biểu có mặt đã biểu quyết chốt danh sách bầu cử bổ sung đối với hai ông Nguyễn Hồng Thái và Nguyễn Ngọc Kỳ và tiến hành bầu bổ sung chức danh hai Ủy viên UBND Thành phố theo hình thức bỏ phiếu kín.
 
Kết quả, cả hai ông Nguyễn Hồng Thái và Nguyễn Ngọc Kỳ được 100% đại biểu có mặt (97 đại biểu) đồng ý (chiếm 95,1% tổng số đại biểu HĐND TP Hà Nội), trúng cử là Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng trong sáng nay, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua quyết nghị về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong năm 2019, HĐND Thành phố sẽ tổ chức 2 kỳ họp thường lệ là kỳ họp giữa năm vào giữa tháng 7 và kỳ họp cuối năm diễn ra vào đầu tháng 12. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, HĐND Thành phố cũng có thể triệu tập các kỳ họp bất thường.