(Chinhphu.vn) - Ngày 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành, Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Hải Phòng đã tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đồng chí Lê Thanh Sơn.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố và Ủy viên UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Theo đó, đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XV được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Bùi Quang Hải, Giám đốc Sở Công Thương được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Trong phiên họp sáng, kỳ họp đã nhất trí 100% thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV bầu./.

Từ khóa: HĐND , UBND , nhân sự , Chủ tịch , Lê Thanh Sơn , Bùi Đức Quang , Nguyễn Đình Chuyến , Bùi Quang Hải , Lê Văn Thành , Thành ủy