(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương hoàn thiện phương án cụ thể bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đối với 45 xã trọng điểm và 41 xã còn lại, trong đó bao gồm cả đề xuất phương án cụ thể việc bố trí công tác đối với Công an xã bán chuyên trách để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các huyện phối hợp, triển khai thực hiện.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác Bộ Công an vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum; Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tiếp tục quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ để Công an tỉnh triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về kinh phí để cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc, cũng như bố trí quỹ đất cho lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh để phục vụ việc xây dựng trụ sở làm việc; sắp xếp, bố trí công việc phù hợp, đảm bảo chế độ chính sách đối với Công an bán chuyên trách, Công an viên.

Bộ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương hoàn thiện phương án cụ thể bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đối với 45 xã trọng điểm và 41 xã còn lại, trong đó bao gồm cả đề xuất phương án cụ thể việc bố trí công tác đối với Công an xã bán chuyên trách để tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện phối hợp, triển khai thực hiện.

Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã; hoàn thành tập huấn cho 100% số Công an chính quy trước khi được bổ nhiệm chức danh Công an xã; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng tình ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn; thường xuyên trao đổi, phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum bền vững./. 

Từ khóa: Bộ Chính trị , Bộ Công an , Đảng ủy Công an Trung ương , Công an xã , Bộ trưởng , Tô Lâm , Bí thư , Chủ tịch , Kon Tum , Nguyễn Văn Hùng , Nguyễn Văn Hòa , Giám đốc , Nguyễn Công Văn , điều động , bố trí