(Chinhphu.vn) - Ngày 8/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cử tri tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong ngày bầu cử.
Theo đó, có 64 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, thiếu 1 đại biểu so với chỉ tiêu được ấn định.

Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, đã bầu được 516 đại biểu, thiếu 3 đại biểu so với số đại biểu được ấn định.

Đại biểu HĐND cấp xã đã bầu được 4.116 đại biểu, thiếu 34 đại biểu so với số đại biểu được ấn định.

Trong ngày bầu cử 22/5, Ủy ban Bầu cử địa phương phát hiện có vi phạm pháp luật về bầu cử ở tổ bầu cử số 2, đơn vị số 6 của xã An Sơn, huyện Kiên Hải. Sau đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản đồng ý cho Kiên Giang tổ chức bầu cử lại tại nơi này.

Vào ngày 5/6, có 459 cử tri ở tổ bầu cử nói trên đi bầu lại đại biểu HĐND. Cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử trong cuộc bầu cử đầu tiên. Tỷ lệ cử tri đi bầu lại đạt 98,24%.

Ngoài tổ bầu cử số 2 ở xã An Sơn phải bầu cử lại, 3 xã thuộc 3 huyện Gò Quao, An Minh, U Minh Thượng cũng đã tổ chức bầu cử bổ sung do bầu chưa đủ đại biểu HĐND. Mỗi xã bầu thêm một đại biểu.

Trong số 64 đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021có 20 đại biểu nữ; 7 đại biểu người dân tộc thiểu số; 4 đại biểu tôn giáo; đại biểu trẻ có 12 người; 9 đại biểu là người ngoài Đảng và 19 đại biểu tái cử.
PV

Từ khóa: bầu cử , đại biểu Quốc hội , HĐND , Kiên Giang