(Chinhphu.vn) – Nhân sự Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm 11 thành viên do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo quyết định này, Tổ công tác của  Thủ tướng Chính phủ có 1 Tổ trưởng, 2 Tổ phó, 5 thành viên và 3 cán bộ Thường trực.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ phó Tổ công tác gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục.

Thành viên Tổ công tác gồm Thứ trưởng 5 Bộ là: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn.

Ba cán bộ làm Thường trực Tổ công tác gồm: Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Vũ Thiện Vương; chuyên viên chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ Nguyễn Thị Loan.

Được biết, cách đây hơn 1 năm, ngày 19/8/2016, Người đứng đầu Chính phủ đã ký quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương.

Hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao, một năm sau khi thành lập, tính tới nửa cuối tháng 8 năm nay, Tổ công tác của Thủ tướng đã tiến hành hơn 30 cuộc kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Với tinh thần công tâm, khách quan, không ngại va chạm, công khai và minh bạch, hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng đã có tác động mạnh mẽ, giúp giảm mạnh tỉ lệ nhiệm vụ quá hạn từ 25% vào cuối năm 2015 xuống còn 3,2% vào thời điểm tháng 7/2017.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả kiểm tra tại các bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác cũng đã kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp mang tính chất tháo gỡ các vướng mắc về thể chế gây khó khăn cho việc triển khai các chủ trương, chính sách của Chính phủ.

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , quyết định , nhân sự , Bộ trưởng , Văn phòng Chính phủ , Bộ trưởng Mai Tiến Dũng , Lê Mạnh Hà , Nguyễn Cao Lục , Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Nguyễn Văn Hiếu , Bộ Tài chính , Đỗ Hoàng Anh Tuấn , Bộ Tư pháp , Trần Tiến Dũng , Bộ Nội vụ , Nguyễn Trọng Thừa , Thanh tra Chính phủ , Đặng Công Huẩn