(Chinhphu.vn) - Ngày 2/7, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đắc cử Chủ tịch HĐND; ông Đoàn Văn Việt tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu đối với 76 vị vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, HĐND đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Kết quả, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: K’Mak và Nguyễn Văn Triệu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX.

Cũng tại kỳ họp, ông Đoàn Văn Việt được HĐND tỉnh khóa IX bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ông: Nguyễn Văn Yên, Phạm S, Trần Thanh Liêm, Phan Văn Đa được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng bầu 21 ủy viên UBND tỉnh và 34 vị vào Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Thanh Phương