(Chinhphu.vn) - Ngày 30/6, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trúng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV Tô Hùng Khoa; Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XV Đoàn Thị Hậu đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV Phạm Ngọc Thưởng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các ông Lý Vinh Quang, Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV đã tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã quyết định số lượng các ban, số lượng ủy viên các ban HĐND tỉnh khóa XVI gồm 4 ban: Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, mỗi ban 7 thành viên. Kỳ họp đã bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND tỉnh, bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVI; bầu 20 ủy viên UBND tỉnh và bầu 30 hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu của những người trúng cử đại biểu HĐND khóa XVI; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND.

T. Minh

Từ khóa: HĐND , UBND , Lạng Sơn